Advanced Search
Article Contents

Decreasing Reference Evapotranspiration in a Warming Climate—A Case of Changjiang (Yangtze) River Catchment During 1970–2000


doi: 10.1007/s00376-006-0513-4

 • This study deals with temporal trends in the Penman-Monteith reference evapotranspiration estimated from standard meteorological observations, observed pan evaporation, and four related meteorological variables during 1970–2000 in the Yangtze River catchment. Relative contributions of the four meteorological variables to changes in the reference evapotranspiration are quantified. The results show that both the reference evapotranspiration and the pan evaporation have significant decreasing trends in the upper, the middle as well as in the whole Changjiang (Yangtze) River catchment at the 5% significance level, while the air temperature shows a significant increasing trend. The decreasing trend detected in the reference evapotranspiration can be attributed to the significant decreasing trends in the net radiation and the wind speed.
 • [1] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [2] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [3] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [4] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [5] DING Ting, QIAN Weihong, 2011: Geographical Patterns and Temporal Variations of Regional Dry and Wet Heatwave Events in China during 1960--2008, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 322-337.  doi: 10.1007/s00376-010-9236-7
  [6] Xuejie GAO, Ying SHI, Zhenyu HAN, Meili WANG, Jia WU, Dongfeng ZHANG, Ying XU, Filippo GIORGI, 2017: Performance of RegCM4 over Major River Basins in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 441-455.  doi: 10.1007/s00376-016-6179-7
  [7] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [8] GUO Yanjun, DING Yihui, 2011: Impacts of Reference Time Series on the Homogenization of Radiosonde Temperature, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 1011-1022.  doi: 10.1007/s00376-010-9211-3
  [9] Ruiheng XIE, Aihui WANG, 2020: Comparison of Ten Potential Evapotranspiration Models and Their Attribution Analyses for Ten Chinese Drainage Basins, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 959-974.  doi: 10.1007/s00376-020-2105-0
  [10] LI Qingxiang, LIU Xiaoning, ZHANG Hongzheng, Thomas C. PETERSON, David R. EASTERLING, 2004: Detecting and Adjusting Temporal Inhomogeneity in Chinese Mean Surface Air Temperature Data, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 260-268.  doi: 10.1007/BF02915712
  [11] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [12] Athanassios A. ARGIRIOU, Zhen LI, Vasileios ARMAOS, Anna MAMARA, Yingling SHI, Zhongwei YAN, 2023: Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-022-2246-4
  [13] Qing YANG, Zhuguo MA, Ziyan ZHENG, Yawen DUAN, 2017: Sensitivity of Potential Evapotranspiration Estimation to the Thornthwaite and Penman-Monteith Methods in the Study of Global Drylands, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 1381-1394.  doi: 10.1007/s00376-017-6313-1
  [14] WANG Shaowu, ZHU Jinhong, CAI Jingning, 2004: Interdecadal Variability of Temperature and Precipitation in China since 1880, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 307-313.  doi: 10.1007/BF02915560
  [15] TANG Yanbing, GAN Jingjing, ZHAO Lu, GAO Kun, 2006: On the Climatology of Persistent Heavy Rainfall Events in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 678-692.  doi: 10.1007/s00376-006-0678-x
  [16] FU Jiaolan, QIAN Weihong, LIN Xiang, Deliang CHEN, 2008: Trends in Graded Precipitation in China from 1961 to 2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 267-278.  doi: 10.1007/s00376-008-0267-2
  [17] Hui LIU, Bo HU, Yuesi WANG, Guangren LIU, Liqin TANG, Dongsheng JI, Yongfei BAI, Weikai BAO, Xin CHEN, Yunming CHEN, Weixin DING, Xiaozeng HAN, Fei HE, Hui HUANG, Zhenying HUANG, Xinrong LI, Yan LI, Wenzhao LIU, Luxiang LIN, Zhu OUYANG, Boqiang QIN, Weijun SHEN, Yanjun SHEN, Hongxin SU, Changchun SONG, Bo SUN, Song SUN, Anzhi WANG, Genxu WANG, Huimin WANG, Silong WANG, Youshao WANG, Wenxue WEI, Ping XIE, Zongqiang XIE, Xiaoyuan YAN, Fanjiang ZENG, Fawei ZHANG, Yangjian ZHANG, Yiping ZHANG, Chengyi ZHAO, Wenzhi ZHAO, Xueyong ZHAO, Guoyi ZHOU, Bo ZHU, 2017: Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 805-815.  doi: 10.1007/s00376-017-6293-1
  [18] MA Jianzhong, GUO Xueliang, ZHAO Chunsheng, ZHANG Yijun, HU Zhijin, 2007: Recent Progress in Cloud Physics Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1121-1137.  doi: 10.1007/s00376-007-1121-7
  [19] GE Quansheng, WANG Shaowu, WEN Xinyu, Caiming SHEN, HAO Zhixin, 2007: Temperature and Precipitation Changes in China During the HoloceneTemperature and Precipitation Changes in China During the Holocene, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1024-1036.  doi: 10.1007/s00376-007-1024-7
  [20] DING Yihui, REN Guoyu, ZHAO Zongci, XU Ying, LUO Yong, LI Qiaoping, ZHANG Jin, 2007: Detection, Causes and Projection of Climate Change over China: An Overview of Recent Progress, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 954-971.  doi: 10.1007/s00376-007-0954-4

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 July 2006
Manuscript revised: 10 July 2006
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Decreasing Reference Evapotranspiration in a Warming Climate—A Case of Changjiang (Yangtze) River Catchment During 1970–2000

 • 1. Department of Geosciences, University of Oslo, P. O Box 1047 Blindern, NO-0316 Oslo, Norway, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008,Department of Earth Sciences, Uppsala University, Villavagen 16, S-75236 Uppsala, Sweden, Department of Earth Sciences, Gothenburg University, Sweden,Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008,Department of Earth Sciences, Gothenburg University, Sweden, Laboratory for Climate Studies/National Climate Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081

Abstract: This study deals with temporal trends in the Penman-Monteith reference evapotranspiration estimated from standard meteorological observations, observed pan evaporation, and four related meteorological variables during 1970–2000 in the Yangtze River catchment. Relative contributions of the four meteorological variables to changes in the reference evapotranspiration are quantified. The results show that both the reference evapotranspiration and the pan evaporation have significant decreasing trends in the upper, the middle as well as in the whole Changjiang (Yangtze) River catchment at the 5% significance level, while the air temperature shows a significant increasing trend. The decreasing trend detected in the reference evapotranspiration can be attributed to the significant decreasing trends in the net radiation and the wind speed.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return