Advanced Search

Most Cited

Most Cited articles in recent 3 years.

1
First Global Carbon Dioxide Maps Produced from TanSat Measurements
Dongxu YANG, Yi LIU, Zhaonan CAI, Xi CHEN, Lu YAO, Daren LU
2018, 35(6): 621-623. doi: 10.1007/s00376-018-7312-6
2
Projected Changes in Temperature and Precipitation Extremes over China as Measured by 50-yr Return Values and Periods Based on a CMIP5 Ensemble
Ying XU, Xuejie GAO, Filippo GIORGI, Botao ZHOU, Ying SHI, Jie WU, Yongxiang ZHANG
2018, 35(4): 376-388. doi: 10.1007/s00376-017-6269-1
3
Latest Progress of the Chinese Meteorological Satellite Program and Core Data Processing Technologies
Peng ZHANG, Qifeng LU, Xiuqing HU, Songyan GU, Lei YANG, Min MIN, Lin CHEN, Na XU, Ling Sun, Wenguang BAI, Gang MA, Di XIAN
2019, 36(9): 1027-1045. doi: 10.1007/s00376-019-8215-x
4
CAS FGOALS-f3-L Model Datasets for CMIP6 Historical Atmospheric Model Intercomparison Project Simulation
Bian HE, Qing BAO*, Xiaocong WANG, Linjiong ZHOU, Xiaofei WU, Yimin LIU, Guoxiong WU, Kangjun CHEN, Sicheng HE, Wenting HU, Jiandong LI, Jinxiao LI, Guokui NIAN, Lei WANG, Jing YANG, Minghua ZHANG, Xiaoqi ZHANG
2019, (8): 771-778. doi: 10.1007/s00376-019-9027-8
5
Growth Rates of Fine Aerosol Particles at a Site near Beijing in June 2013
Chuanfeng ZHAO, Yanan LI, Fang ZHANG, Yele SUN, Pucai WANG
2018, 35(2): 209-217. doi: 10.1007/s00376-017-7069-3
6
Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019
Lijing CHENG, John ABRAHAM, Jiang ZHU, Kevin E. TRENBERTH, John FASULLO, Tim BOYER, Ricardo LOCARNINI, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG, Yulong LIU, Michael E. MANN
2020, 37(2): 137-142. doi: 10.1007/s00376-020-9283-7
7
Teleconnection between Sea Ice in the Barents Sea in June and the Silk Road, Pacific-Japan and East Asian Rainfall Patterns in August
Shengping HE, Yongqi GAO, Tore FUREVIK, Huijun WANG, Fei LI
2018, 35(1): 52-64. doi: 10.1007/s00376-017-7029-y
8
Pathways of Influence of the Northern Hemisphere Mid-high Latitudes on East Asian Climate: A Review
Jianping LI, Fei ZHENG, Cheng SUN, Juan FENG, Jing WANG
2019, 36(9): 902-921. doi: 10.1007/s00376-019-8236-5
9
Climatology of Cloud-base Height from Long-term Radiosonde Measurements in China
Yong ZHANG, Lejian ZHANG, Jianping GUO, Jinming FENG, Lijuan CAO, Yang WANG, Qing ZHOU, Liangxu LI, Bai LI, Hui XU, Lin LIU, Ning AN, Huan LIU
2018, 35(2): 158-168. doi: 10.1007/s00376-017-7096-0
10
ENSO Frequency Asymmetry and the Pacific Decadal Oscillation in Observations and 19 CMIP5 Models
Renping LIN, Fei ZHENG, Xiao DONG
2018, 35(5): 495-506. doi: 10.1007/s00376-017-7133-z
11
2018 Continues Record Global Ocean Warming
Lijing CHENG, Jiang ZHU, John ABRAHAM, Kevin E. TRENBERTH, John T. FASULLO, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG
2019, 36(3): 249-252. doi: 10.1007/s00376-019-8276-x
12
Seasonal Forecasts of the Summer 2016 Yangtze River Basin Rainfall
Philip E. BETT, Adam A. SCAIFE, Chaofan LI, Chris HEWITT, Nicola GOLDING, Peiqun ZHANG, Nick DUNSTONE, Doug M. SMITH, Hazel E. THORNTON, Riyu LU, Hong-Li REN
2018, 35(8): 918-926. doi: 10.1007/s00376-018-7210-y
13
Progress in Semi-arid Climate Change Studies in China
Jianping HUANG, Jieru MA, Xiaodan GUAN, Yue LI, Yongli HE
2019, 36(9): 922-937. doi: 10.1007/s00376-018-8200-9
14
Statistics-based Optimization of the Polarimetric Radar Hydrometeor Classification Algorithm and Its Application for a Squall Line in South China
Chong WU, Liping LIU, Ming WEI, Baozhu XI, Minghui YU
2018, 35(3): 296-316. doi: 10.1007/s00376-017-6241-0
15
Record Low Sea-Ice Concentration in the Central Arctic during Summer 2010
Jinping ZHAO, David BARBER, Shugang ZHANG, Qinghua YANG, Xiaoyu WANG, Hongjie XIE
2018, 35(1): 106-115. doi: 10.1007/s00376-017-7066-6
16
Subseasonal Reversal of East Asian Surface Temperature Variability in Winter 2014/15
Xinping XU, Fei LI, Shengping HE, Huijun WANG
2018, 35(6): 737-752. doi: 10.1007/s00376-017-7059-5
17
Probabilistic Automatic Outlier Detection for Surface Air Quality Measurements from the China National Environmental Monitoring Network
Huangjian WU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Miaomiao LU, Lianfang WEI, Jiang ZHU
2018, 35(12): 1522-1532. doi: 10.1007/s00376-018-8067-9
18
Current Status and Future Challenges of Weather Radar Polarimetry: Bridging the Gap between Radar Meteorology/Hydrology/Engineering and Numerical Weather Prediction
Guifu ZHANG, Vivek N. MAHALE, Bryan J. PUTNAM, Youcun QI, Qing CAO, Andrew D. BYRD, Petar BUKOVCIC, Dusan S. ZRNIC, Jidong GAO, Ming XUE, Youngsun JUNG, Heather D. REEVES, Pamela L. HEINSELMAN, Alexander RYZHKOV, Robert D. PALMER, Pengfei ZHANG, Mark WEBER, Greg M. MCFARQUHAR, Berrien MOORE III, Yan ZHANG, Jian ZHANG, J. VIVEKANANDAN, Yasser AL-RASHID, Richard L. ICE, Daniel S. BERKOWITZ, Chong-chi TONG, Caleb FULTON, Richard J. DOVIAK
2019, 36(6): 571-588. doi: 10.1007/s00376-019-8172-4
19
Two Types of Flash Drought and Their Connections with Seasonal Drought
Linying WANG, Xing YUAN
2018, 35(12): 1478-1490. doi: 10.1007/s00376-018-8047-0
20
Predictability of South China Sea Summer Monsoon Onset
Gill M. MARTIN, Amulya CHEVUTURI, Ruth E. COMER, Nick J. DUNSTONE, Adam A. SCAIFE, Daquan ZHANG
2019, 36(3): 253-260. doi: 10.1007/s00376-018-8100-z