Advanced Search

Most Cited

Most Cited articles in recent 3 years.

1
First Global Carbon Dioxide Maps Produced from TanSat Measurements
Dongxu YANG, Yi LIU, Zhaonan CAI, Xi CHEN, Lu YAO, Daren LU
2018, 35(6): 621-623. doi: 10.1007/s00376-018-7312-6
2
Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019
Lijing CHENG, John ABRAHAM, Jiang ZHU, Kevin E. TRENBERTH, John FASULLO, Tim BOYER, Ricardo LOCARNINI, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG, Yulong LIU, Michael E. MANN
2020, 37(2): 137-142. doi: 10.1007/s00376-020-9283-7
3
Latest Progress of the Chinese Meteorological Satellite Program and Core Data Processing Technologies
Peng ZHANG, Qifeng LU, Xiuqing HU, Songyan GU, Lei YANG, Min MIN, Lin CHEN, Na XU, Ling Sun, Wenguang BAI, Gang MA, Di XIAN
2019, 36(9): 1027-1045. doi: 10.1007/s00376-019-8215-x
4
Projected Changes in Temperature and Precipitation Extremes over China as Measured by 50-yr Return Values and Periods Based on a CMIP5 Ensemble
Ying XU, Xuejie GAO, Filippo GIORGI, Botao ZHOU, Ying SHI, Jie WU, Yongxiang ZHANG
2018, 35(4): 376-388. doi: 10.1007/s00376-017-6269-1
5
Growth Rates of Fine Aerosol Particles at a Site near Beijing in June 2013
Chuanfeng ZHAO, Yanan LI, Fang ZHANG, Yele SUN, Pucai WANG
2018, 35(2): 209-217. doi: 10.1007/s00376-017-7069-3
6
CAS FGOALS-f3-L Model Datasets for CMIP6 Historical Atmospheric Model Intercomparison Project Simulation
Bian HE, Qing BAO*, Xiaocong WANG, Linjiong ZHOU, Xiaofei WU, Yimin LIU, Guoxiong WU, Kangjun CHEN, Sicheng HE, Wenting HU, Jiandong LI, Jinxiao LI, Guokui NIAN, Lei WANG, Jing YANG, Minghua ZHANG, Xiaoqi ZHANG
2019, (8): 771-778. doi: 10.1007/s00376-019-9027-8
7
Pathways of Influence of the Northern Hemisphere Mid-high Latitudes on East Asian Climate: A Review
Jianping LI, Fei ZHENG, Cheng SUN, Juan FENG, Jing WANG
2019, 36(9): 902-921. doi: 10.1007/s00376-019-8236-5
8
Does CMIP6 Inspire More Confidence in Simulating Climate Extremes over China?
Huanhuan ZHU, Zhihong JIANG, Juan LI, Wei LI, Cenxiao SUN, Laurent LI
2020, 37(10): 1119-1132. doi: 10.1007/s00376-020-9289-1
9
2018 Continues Record Global Ocean Warming
Lijing CHENG, Jiang ZHU, John ABRAHAM, Kevin E. TRENBERTH, John T. FASULLO, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG
2019, 36(3): 249-252. doi: 10.1007/s00376-019-8276-x
10
Teleconnection between Sea Ice in the Barents Sea in June and the Silk Road, Pacific-Japan and East Asian Rainfall Patterns in August
Shengping HE, Yongqi GAO, Tore FUREVIK, Huijun WANG, Fei LI
2018, 35(1): 52-64. doi: 10.1007/s00376-017-7029-y
11
Climatology of Cloud-base Height from Long-term Radiosonde Measurements in China
Yong ZHANG, Lejian ZHANG, Jianping GUO, Jinming FENG, Lijuan CAO, Yang WANG, Qing ZHOU, Liangxu LI, Bai LI, Hui XU, Lin LIU, Ning AN, Huan LIU
2018, 35(2): 158-168. doi: 10.1007/s00376-017-7096-0
12
Progress in Semi-arid Climate Change Studies in China
Jianping HUANG, Jieru MA, Xiaodan GUAN, Yue LI, Yongli HE
2019, 36(9): 922-937. doi: 10.1007/s00376-018-8200-9
13
Seasonal Forecasts of the Summer 2016 Yangtze River Basin Rainfall
Philip E. BETT, Adam A. SCAIFE, Chaofan LI, Chris HEWITT, Nicola GOLDING, Peiqun ZHANG, Nick DUNSTONE, Doug M. SMITH, Hazel E. THORNTON, Riyu LU, Hong-Li REN
2018, 35(8): 918-926. doi: 10.1007/s00376-018-7210-y
14
Differences between CMIP6 and CMIP5 Models in Simulating Climate over China and the East Asian Monsoon
Dabang JIANG, Dan HU, Zhiping TIAN, Xianmei LANG
2020, 37(10): 1102-1118. doi: 10.1007/s00376-020-2034-y
15
ENSO Frequency Asymmetry and the Pacific Decadal Oscillation in Observations and 19 CMIP5 Models
Renping LIN, Fei ZHENG, Xiao DONG
2018, 35(5): 495-506. doi: 10.1007/s00376-017-7133-z
16
Current Status and Future Challenges of Weather Radar Polarimetry: Bridging the Gap between Radar Meteorology/Hydrology/Engineering and Numerical Weather Prediction
Guifu ZHANG, Vivek N. MAHALE, Bryan J. PUTNAM, Youcun QI, Qing CAO, Andrew D. BYRD, Petar BUKOVCIC, Dusan S. ZRNIC, Jidong GAO, Ming XUE, Youngsun JUNG, Heather D. REEVES, Pamela L. HEINSELMAN, Alexander RYZHKOV, Robert D. PALMER, Pengfei ZHANG, Mark WEBER, Greg M. MCFARQUHAR, Berrien MOORE III, Yan ZHANG, Jian ZHANG, J. VIVEKANANDAN, Yasser AL-RASHID, Richard L. ICE, Daniel S. BERKOWITZ, Chong-chi TONG, Caleb FULTON, Richard J. DOVIAK
2019, 36(6): 571-588. doi: 10.1007/s00376-019-8172-4
17
Two Types of Flash Drought and Their Connections with Seasonal Drought
Linying WANG, Xing YUAN
2018, 35(12): 1478-1490. doi: 10.1007/s00376-018-8047-0
18
Probabilistic Automatic Outlier Detection for Surface Air Quality Measurements from the China National Environmental Monitoring Network
Huangjian WU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Miaomiao LU, Lianfang WEI, Jiang ZHU
2018, 35(12): 1522-1532. doi: 10.1007/s00376-018-8067-9
19
Seasonal Variations of Observed Raindrop Size Distribution in East China
Long WEN, Kun ZHAO, Mengyao WANG, Guifu ZHANG
2019, 36(4): 346-362. doi: 10.1007/s00376-018-8107-5
20
Statistics-based Optimization of the Polarimetric Radar Hydrometeor Classification Algorithm and Its Application for a Squall Line in South China
Chong WU, Liping LIU, Ming WEI, Baozhu XI, Minghui YU
2018, 35(3): 296-316. doi: 10.1007/s00376-017-6241-0