News & Views

1
2023: Weather and Climate Extremes Hitting the Globe with Emerging Features
Wenxia ZHANG , Robin CLARK , Tianjun ZHOU , Laurent LI , Chao LI , Juan RIVERA , Lixia ZHANG , Kexin GUI , Tingyu ZHANG , Lan LI , Rongyun PAN , Yongjun CHEN , Shijie TANG , Xin HUANG , Shuai HU
2
The Global Energy and Water Exchanges (GEWEX) Project in Central Asia: The Case for a Regional Hydroclimate Project
Michael BRODY , Maksim KULIKOV , Sagynbek ORUNBAEV , Peter J. VAN OEVELEN
3
Recent Ventures in Interdisciplinary Arctic Research: The ARCPATH Project
Astrid E. J. OGILVIE , Leslie A. KING , Noel KEENLYSIDE , François COUNILLON , Brynhildur DAVIÐSDÓTTIR , Níels EINARSSON , Sergey GULEV , Ke FAN , Torben KOENIGK , James R. MCGOODWIN , Marianne H. RASMUSSON , Shuting YANG
4
Scientific Advances and Weather Services of the China Meteorological Administration’s National Forecasting Systems during the Beijing 2022 Winter Olympics
Guo DENG , Xueshun SHEN , Jun DU , Jiandong GONG , Hua TONG , Liantang DENG , Zhifang XU , Jing CHEN , Jian SUN , Yong WANG , Jiangkai HU , Jianjie WANG , Mingxuan CHEN , Huiling YUAN , Yutao ZHANG , Hongqi LI , Yuanzhe WANG , Li GAO , Li SHENG , Da LI , Li LI , Hao WANG , Ying ZHAO , Yinglin LI , Zhili LIU , Wenhua GUO
5
Deep Learning Shows Promise for Seasonal Prediction of Antarctic Sea Ice in a Rapid Decline Scenario
Xiaoran DONG , Yafei NIE , Jinfei WANG , Hao LUO , Yuchun GAO , Yun WANG , Jiping LIU , Dake CHEN , Qinghua YANG
6
Southern Hemisphere Volcanism Triggered Multi-year La Niñas during the Last Millennium
Shangrong ZHOU , Fei LIU
7
Will the Globe Encounter the Warmest Winter after the Hottest Summer in 2023?
Fei ZHENG , Shuai HU , Jiehua MA , Lin WANG , Kexin LI , Bo WU , Qing BAO , Jingbei PENG , Chaofan LI , Haifeng ZONG , Yao YAO , Baoqiang TIAN , Hong CHEN , Xianmei LANG , Fangxing FAN , Xiao DONG , Yanling ZHAN , Tao ZHU , Tianjun ZHOU , Jiang ZHU
8
Severe Global Environmental Issues Caused by Canada’s Record-Breaking Wildfires in 2023
Zhe WANG , Zifa WANG , Zhiyin ZOU , Xueshun CHEN , Huangjian WU , Wending WANG , Hang SU , Fang LI , Wenru XU , Zhihua LIU , Jiaojun ZHU
9
Toward Establishing a Low-cost UAV Coordinated Carbon Observation Network (LUCCN): First Integrated Campaign in China
Dongxu YANG , Tonghui ZHAO , Lu YAO , Dong GUO , Meng FAN , Xiaoyu REN , Mingge LI , Kai WU , Jing WANG , Zhaonan CAI , Sisi WANG , Jiaxu GUO , Liangfu CHEN , Yi LIU
10
Understanding and Attribution of Extreme Heat and Drought Events in 2022: Current Situation and Future Challenges
Lixia ZHANG , Xiaojing YU , Tianjun ZHOU , Wenxia ZHANG , Shuai HU , Robin CLARK
11
CAS-ESM2.0 Successfully Reproduces Historical Atmospheric CO2 in a Coupled Carbon−Climate Simulation
Jiawen ZHU , Juanxiong HE , Duoying JI , Yangchun LI , He ZHANG , Minghua ZHANG , Xiaodong ZENG , Kece FEI , Jiangbo JIN
12
Mongolia Contributed More than 42% of the Dust Concentrations in Northern China in March and April 2023
Siyu CHEN , Dan ZHAO , Jianping HUANG , Jiaqi HE , Yu CHEN , Junyan CHEN , Hongru BI , Gaotong LOU , Shikang DU , Yue ZHANG , Fan YANG
13
Super Typhoon Hinnamnor (2022) with a Record-Breaking Lifespan over the Western North Pacific
Qian WANG , Dajun ZHAO , Yihong DUAN , Shoude GUAN , Lin DONG , Hongxiong XU , Hui WANG
14
Extreme Cold Events in North America and Eurasia in November−December 2022: A Potential Vorticity Gradient Perspective
Yao YAO , Wenqin ZHUO , Zhaohui GONG , Binhe LUO , Dehai LUO , Fei ZHENG , Linhao ZHONG , Fei HUANG , Shuangmei MA , Congwen ZHU , Tianjun ZHOU
15
Historic and Future Perspectives of Storm and Cyclone
Gang FU , Pengyuan LI , Lijia CHEN , Yongmao PENG , Jing NI
16
Can Eurasia Experience a Cold Winter under a Third-Year La Niña in 2022/23?
Fei ZHENG , Bo WU , Lin WANG , Jingbei PENG , Yao YAO , Haifeng ZONG , Qing BAO , Jiehua MA , Shuai HU , Haolan REN , Tingwei CAO , Renping LIN , Xianghui FANG , Lingjiang TAO , Tianjun ZHOU , Jiang ZHU
17
Negligible Warming Caused by Nord Stream Methane Leaks
Xiaolong CHEN , Tianjun ZHOU
18
Ground–Space–Sky Observing System Experiment during Tropical Cyclone Mulan in August 2022
Pak-wai CHAN , Wei HAN , Betty MAK , Xiaohao QIN , Yongzhu LIU , Ruoying YIN , Jincheng WANG
19
Typhoon Track, Intensity, and Structure: From Theory to Prediction
Zhe-Min TAN , Lili LEI , Yuqing WANG , Yinglong XU , Yi ZHANG
20
Earth Summit Mission 2022: Scientific Expedition and Research on Mt. Qomolangma Helps Reveal the Synergy between Westerly Winds and Monsoon and the Resulting Climatic and Environmental Effects
Yaoming MA , Weiqiang MA , Huaguang DAI , Lei ZHANG , Fanglin SUN , Jinqiang ZHANG , Nan YAO , Jianan HE , Zhixuan BAI , Yuejian XUAN , Yunshuai ZHANG , Yuan YUAN , Chenyi YANG , Weijun SUN , Ping ZHAO , Minghu DING , Kongju ZHU , Jie HU , Bian Bazhuga , Bai Juepingcuo , Zhuo Ma , Ren Qingnima , Suo Langwangdui , Yang Zong , Haikun WEN
21
Will the Historic Southeasterly Wind over the Equatorial Pacific in March 2022 Trigger a Third-year La Niña Event?
Xianghui FANG , Fei ZHENG , Kexin LI , Zeng-Zhen HU , Hongli REN , Jie WU , Xingrong CHEN , Weiren LAN , Yuan YUAN , Licheng FENG , Qifa CAI , Jiang ZHU
22
COP26: Progress, Challenges, and Outlook
Yi WANG , Yuxuan LIU , Baihe GU
23
An Unprecedented Record Low Antarctic Sea-ice Extent during Austral Summer 2022
Jinfei WANG , Hao LUO , Qinghua YANG , Jiping LIU , Lejiang YU , Qian SHI , Bo HAN
24
2021: A Year of Unprecedented Climate Extremes in Eastern Asia, North America, and Europe
Tianjun ZHOU , Wenxia ZHANG , Lixia ZHANG , Robin CLARK , Cheng QIAN , Qinghong ZHANG , Hui QIU , Jie JIANG , Xing ZHANG
25
Volcanoes and Climate: Sizing up the Impact of the Recent Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Volcanic Eruption from a Historical Perspective
Meng ZUO , Tianjun ZHOU , Wenmin MAN , Xiaolong CHEN , Jian LIU , Fei LIU , Chaochao GAO
26
The IAMAS-CNC Early Career Scientists Nobel Prize Online Interpretation Workshop
Jing LI , Zhongjing JIANG , Yueming DONG , Lu ZHANG , Tong YING , Zhenyu ZHANG , Mu MU
27
The 16th Workshop on Antarctic Meteorology and Climate and 6th Year of Polar Prediction in the Southern Hemisphere Meeting
David H. BROMWICH , Matthew A. LAZZARA , Arthur M. CAYETTE , Jordan G. POWERS , Kirstin WERNER , John J. CASSANO , Steven R. COLWELL , Scott CARPENTIER , Xun ZOU
28
FY-3E: The First Operational Meteorological Satellite Mission in an Early Morning Orbit
Peng ZHANG , Xiuqing HU , Qifeng LU , Aijun ZHU , Manyun LIN , Ling SUN , Lin CHEN , Na XU
29
Lessons Learned from the Tragedy during the 100 km Ultramarathon Race in Baiyin, Gansu Province on 22 May 2021
Qinghong ZHANG , Chan-Pang NG , Kan DAI , Jun XU , Jian TANG , Juanzhen SUN , Mu MU
30
The First Global Carbon Dioxide Flux Map Derived from TanSat Measurements
Dongxu YANG , Yi LIU , Liang FENG , Jing WANG , Lu YAO , Zhaonan CAI , Sihong ZHU , Naimeng LU , Daren LYU
31
China’s EarthLab—Forefront of Earth System Simulation Research
Zhaoyang CHAI , He ZHANG , Mulan ZHANG , Xiao TANG , Weipeng ZHENG , Jiang ZHU , Guangqing ZHOU , Junji CAO , Qingcun ZENG
32
The 2020 Summer Floods and 2020/21 Winter Extreme Cold Surges in China and the 2020 Typhoon Season in the Western North Pacific
Chunzai WANG , Yulong YAO , Haili WANG , Xiubao SUN , Jiayu ZHENG
33
The Interannual Variation of Transboundary Contributions from Chinese Emissions of PM2.5 to South Korea
Xiao HAN , Meigen ZHANG
34
Chen-Chao Koo and the Early Numerical Weather Prediction Experiments in China
Jianhua LU
35
A New Global Solar-induced Chlorophyll Fluorescence (SIF) Data Product from TanSat Measurements
Lu YAO , Dongxu YANG , Yi LIU , Jing WANG , Liangyun LIU , Shanshan DU , Zhaonan CAI , Naimeng LU , Daren LYU , Maohua WANG , Zengshan YIN , Yuquan ZHENG
36
IAP’s Solar-Powered Unmanned Surface Vehicle Actively Passes through the Center of typhoon Sinlaku (2020)
Hongbin CHEN , Jun LI , Wenying HE , Shuqing MA , Yingzhi WEI , Jidong PAN , Yu ZHAO , Xuefen ZHANG , Shuzhen HU
37
Natural Climate Solutions for China: The Last Mile to Carbon Neutrality
Zhangcai QIN , Xi DENG , Bronson GRISCOM , Yao HUANG , Tingting LI , Pete SMITH , Wenping YUAN , Wen ZHANG
38
The 2020/21 Extremely Cold Winter in China Influenced by the Synergistic Effect of La Niña and Warm Arctic
Fei ZHENG , Yuan YUAN , Yihui DING , Kexin LI , Xianghui FANG , Yuheng ZHAO , Yue SUN , Jiang ZHU , Zongjian KE , Ji WANG , Xiaolong JIA
39
Upper Ocean Temperatures Hit Record High in 2020
Lijing CHENG , John ABRAHAM , Kevin E. TRENBERTH , John FASULLO , Tim BOYER , Ricardo LOCARNINI , Bin ZHANG , Fujiang YU , Liying WAN , Xingrong CHEN , Xiangzhou SONG , Yulong LIU , Michael E. MANN , Franco RESEGHETTI , Simona SIMONCELLI , Viktor GOURETSKI , Gengxin CHEN , Alexey MISHONOV , Jim REAGAN , Jiang ZHU
40
Comprehensive Marine Observing Experiment Based on High-Altitude Large Unmanned Aerial Vehicle (South China Sea Experiment 2020 of the “Petrel Project”)
Xuefen ZHANG , Liangxu LI , Rongkang YANG , Ran GUO , Xia SUN , Jianping LUO , Hongbin CHEN , Daxin LIU , Kebing TANG , Wenwu PENG , Xiaodong HAN , Qiyun GUO , Xiaoxia LI , Xikun FEI
41
Phase Two of the Integrative Monsoon Frontal Rainfall Experiment (IMFRE-II) over the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River in 2020
Chunguang CUI , Xiquan DONG , Bin WANG , Hao YANG
42
A New TanSat XCO2 Global Product towards Climate Studies
Dongxu YANG , Yi LIU , Hartmut BOESCH , Lu YAO , Antonio DI NOIA , Zhaonan CAI , Naimeng LU , Daren LYU , Maohua WANG , Jing WANG , Zengshan YIN , Yuquan ZHENG
43
From China’s Heavy Precipitation in 2020 to a “Glocal” Hydrometeorological Solution for Flood Risk Prediction
Huan WU , Xiaomeng LI , Guy J.-P. SCHUMANN , Lorenzo ALFIERI , Yun CHEN , Hui XU , Zhifang WU , Hong LU , Yamin HU , Qiang ZHU , Zhijun HUANG , Weitian CHEN , Ying HU
44
Machine Learning−based Weather Support for the 2022 Winter Olympics
Jiangjiang XIA , Haochen LI , Yanyan KANG , Chen YU , Lei JI , Lve WU , Xiao LOU , Guangxiang ZHU , Zaiwen Wang , Zhongwei YAN , Lizhi WANG , Jiang ZHU , Pingwen ZHANG , Min CHEN , Yingxin ZHANG , Lihao GAO , Jiarui HAN
45
Revisiting the Concentration Observations and Source Apportionment of Atmospheric Ammonia
Yuepeng PAN , Mengna GU , Yuexin HE , Dianming WU , Chunyan LIU , Linlin SONG , Shili TIAN , Xuemei LÜ , Yang SUN , Tao SONG , Wendell W. WALTERS , Xuejun LIU , Nicholas A. MARTIN , Qianqian ZHANG , Yunting FANG , Valerio FERRACCI , Yuesi WANG
46
Could the Recent Taal Volcano Eruption Trigger an El Niño and Lead to Eurasian Warming?
Fei LIU , Chen XING , Jinbao LI , Bin WANG , Jing CHAI , Chaochao GAO , Gang HUANG , Jian LIU , Deliang CHEN
47
The Forgotten Nutrient—The Role of Nitrogen in Permafrost Soils of Northern China
Elisabeth RAMM , Chunyan LIU , Xianwei WANG , Hongyu YUE , Wei ZHANG , Yuepeng PAN , Michael SCHLOTER , Silvia GSCHWENDTNER , Carsten W. MUELLER , Bin HU , Heinz RENNENBERG , Michael DANNENMANN
48
The 13th and 14th Workshops on Antarctic Meteorology and Climate
Matthew A. LAZZARA , Sophie A. ORENDORF , Taylor P. NORTON , Jordan G. POWERS , David H. BROMWICH , Scott CARPENTIER , John J. CASSANO , Steven R. COLWELL , Arthur M. CAYETTE , Kirstin WERNER
49
Advanced Radiative Transfer Modeling System (ARMS): A New-Generation Satellite Observation Operator Developed for Numerical Weather Prediction and Remote Sensing Applications
Fuzhong WENG , Xinwen YU , Yihong DUAN , Jun YANG , Jianjie WANG
50
Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019
Lijing CHENG , John ABRAHAM , Jiang ZHU , Kevin E. TRENBERTH , John FASULLO , Tim BOYER , Ricardo LOCARNINI , Bin ZHANG , Fujiang YU , Liying WAN , Xingrong CHEN , Xiangzhou SONG , Yulong LIU , Michael E. MANN
51
Constraining the Emergent Constraints
Jianhua LU
52
First Rocketsonde Launched from an Unmanned Semi-submersible Vehicle
Hongbin CHEN , Jun LI , Yuejian XUAN , Xiaosong HUANG , Weifeng ZHU , Keping ZHU , Wenzheng SHAO
53
2018 Continues Record Global Ocean Warming
Lijing CHENG , Jiang ZHU , John ABRAHAM , Kevin E. TRENBERTH , John T. FASULLO , Bin ZHANG , Fujiang YU , Liying WAN , Xingrong CHEN , Xiangzhou SONG
54
The Fingerprint of Global Warming in the Tropical Pacific
Noel KEENLYSIDE , Dietmar DOMMENGET
55
The 10th Antarctic Meteorological Observation, Modeling, and Forecasting Workshop
Steve R. COLWELL , Arthur M. CAYETTE , Matthew A. LAZZARA , Jordan G. POWERS , David H. BROMWICH , John J. CASSANO , Scott CARPENTIER
56
Recent Significant Tornadoes in China
Ming XUE , Kun ZHAO , Mingjung WANG , Zhaohui LI , Yongguang ZHENG
57
The International Radiation Symposium 2016
Nicholas EDKINS , Werner SCHMUTZ , Luca EGLI , Roger DAVIES , Teruo AOKI , Greg McFARQUHAR
58
Current Climate Data Rescue Activities in Australia
Linden ASHCROFT , Rob ALLAN , Howard BRIDGMAN , Joëlle GERGIS , Christa PUDMENZKY , Ken THORNTON
59
3rd ANtarctic Gravity Wave Instrument Network (ANGWIN) Science Workshop
Tracy MOFFAT-GRIFFIN , Mike J. TAYLOR , Takuji NAKAMURA , Andrew J. KAVANAGH , J. Scott HOSKING , Andrew ORR
60
The Quadrennial Ozone Symposium 2016
Sophie GODIN-BEEKMANN , Irina PETROPAVLOSKIKH , Stefan REIS , Paul NEWMAN , Wolfgang STEINBRECHT , Markus REX , Michelle L. SANTEE , Richard S. ECKMAN , Xiangdong ZHENG , Matthew B. TULLY , David S. STEVENSON , Paul YOUNG , John PYLE , Mark WEBER , Johanna TAMMINEN , Gina MILLS , Alkis F. BAIS , Clare HEAVISIDE , Christos ZEREFOS
61
Putting Faces to Names: Snapshots of Two Committee Meetings, 95 Years Apart, Emphasize Continuous International Cooperation in the Atmospheric Sciences
Hans VOLKERT
62
A Step Forward toward Effectively Using Hyperspectral IR Sounding Information in NWP
Jun LI , Wei HAN
63
Atmospheric Profiling Synthetic Observation System in Tibet
Daren LU , Weilin PAN , Yinan WANG
64
2017 was the Warmest Year on Record for the Global Ocean
Lijing CHENG , Jiang ZHU
65
Report on IAMAS Activity since 2015 and the IAPSO-IAMAS-IAGA Scientific Assembly——Good Hope for Earth Sciences
John TURNER , Teruyuki NAKAJIMA
66
Impact of Pacific Decadal Oscillation on Frequency Asymmetry of El Niño and La Niña Events
Soon-Il AN
67
First Global Carbon Dioxide Maps Produced from TanSat Measurements
Dongxu YANG , Yi LIU , Zhaonan CAI , Xi CHEN , Lu YAO , Daren LU
68
The 12 th Workshop on Antarctic Meteorology and Climate
Matthew A. LAZZARA , Jordan G. POWERS , Carol A. COSTANZA , David H. BROMWICH , Scott CARPENTIER , Steve R. COLWELL
69
Development and Pull-through of Climate Science to Services in China
Chris HEWITT , Nicola GOLDING
70
Collating Historic Weather Observations for the East Asian Region: Challenges, Solutions, and Reanalyses
Fiona WILLIAMSON , Rob ALLAN , Guoyu REN , Tsz-cheung LEE , Wing-hong LUI , Hisayuki KUBOTA , Jun MATSUMOTO , Jürg LUTERBACHER , Clive WILKINSON , Kevin WOOD