Advanced Search

Most Viewed

Most read articles in recent 3 years.

1
Recent Progress in Atmospheric Chemistry Research in China: Establishing a Theoretical Framework for the “Air Pollution Complex”
Tong ZHU, Mingjin TANG, Meng GAO, Xinhui BI, Junji CAO, Huizheng CHE, Jianmin CHEN, Aijun DING, Pingqing FU, Jian GAO, Yang GAO, Maofa GE, Xinlei GE, Zhiwei HAN, Hong HE, Ru-Jin HUANG, Xin HUANG, Hong LIAO, Cheng LIU, Huan LIU, Jianguo LIU, Shaw Chen LIU, Keding LU, Qingxin MA, Wei NIE, Min SHAO, Yu SONG, Yele SUN, Xiao TANG, Tao WANG, Tijian WANG, Weigang WANG, Xuemei WANG, Zifa WANG, Yan YIN, Qiang ZHANG, Weijun ZHANG, Yanlin ZHANG, Yunhong ZHANG, Yu ZHAO, Mei ZHENG, Bin ZHU, Jiang ZHU
2023, 40(8): 1339-1361. doi: 10.1007/s00376-023-2379-0
2
Fengyun Meteorological Satellite Products for Earth System Science Applications
Di XIAN, Peng ZHANG, Ling GAO, Ruijing SUN, Haizhen ZHANG, Xu JIA
2021, 38(8): 1267-1284. doi: 10.1007/s00376-021-0425-3
3
CMIP6 Evaluation and Projection of Temperature and Precipitation over China
Xiaoling YANG, Botao ZHOU, Ying XU, Zhenyu HAN
2021, 38(5): 817-830. doi: 10.1007/s00376-021-0351-4
4
The 2020/21 Extremely Cold Winter in China Influenced by the Synergistic Effect of La Niña and Warm Arctic
Fei ZHENG, Yuan YUAN, Yihui DING, Kexin LI, Xianghui FANG, Yuheng ZHAO, Yue SUN, Jiang ZHU, Zongjian KE, Ji WANG, Xiaolong JIA
2022, 39(4): 546-552. doi: 10.1007/s00376-021-1033-y
5
Mongolia Contributed More than 42% of the Dust Concentrations in Northern China in March and April 2023
Siyu CHEN, Dan ZHAO, Jianping HUANG, Jiaqi HE, Yu CHEN, Junyan CHEN, Hongru BI, Gaotong LOU, Shikang DU, Yue ZHANG, Fan YANG
2023, 40(9): 1549-1557. doi: 10.1007/s00376-023-3062-1
6
The Record-breaking Mei-yu in 2020 and Associated Atmospheric Circulation and Tropical SST Anomalies
Yihui DING, Yunyun LIU, Zeng-Zhen HU
2021, 38(12): 1980-1993. doi: 10.1007/s00376-021-0361-2
7
A Deep Learning Method for Bias Correction of ECMWF 24–240 h Forecasts
Lei HAN, Mingxuan CHEN, Kangkai CHEN, Haonan CHEN, Yanbiao ZHANG, Bing LU, Linye SONG, Rui QIN
2021, 38(9): 1444-1459. doi: 10.1007/s00376-021-0215-y
8
Antarctic Radiosonde Observations Reduce Uncertainties and Errors in Reanalyses and Forecasts over the Southern Ocean: An Extreme Cyclone Case
Kazutoshi SATO, Jun INOUE, Akira YAMAZAKI, Naohiko HIRASAWA, Konosuke SUGIURA, Kyohei YAMADA
2020, 37(5): 431-440. doi: 10.1007/s00376-019-8231-x
9
The First Global Carbon Dioxide Flux Map Derived from TanSat Measurements
Dongxu YANG, Yi LIU, Liang FENG, Jing WANG, Lu YAO, Zhaonan CAI, Sihong ZHU, Naimeng LU, Daren LYU
2021, 38(9): 1433-1443. doi: 10.1007/s00376-021-1179-7
10
Changes in Global Vegetation Distribution and Carbon Fluxes in Response to Global Warming: Simulated Results from IAP-DGVM in CAS-ESM2
Xiaofei GAO, Jiawen ZHU, Xiaodong ZENG, Minghua ZHANG, Yongjiu DAI, Duoying JI, He ZHANG
2022, 39(8): 1285-1298. doi: 10.1007/s00376-021-1138-3
11
Extreme Cold Events from East Asia to North America in Winter 2020/21: Comparisons, Causes, and Future Implications
Xiangdong ZHANG, Yunfei FU, Zhe HAN, James E. OVERLAND, Annette RINKE, Han TANG, Timo VIHMA, Muyin WANG
2022, 39(4): 553-565. doi: 10.1007/s00376-021-1229-1
12
CLDASSD: Reconstructing Fine Textures of the Temperature Field Using Super-Resolution Technology
Ruian TIE, Chunxiang SHI, Gang WAN, Xingjie HU, Lihua KANG, Lingling GE
2022, 39(1): 117-130. doi: 10.1007/s00376-021-0438-y
13
Natural Climate Solutions for China: The Last Mile to Carbon Neutrality
Zhangcai QIN, Xi DENG, Bronson GRISCOM, Yao HUANG, Tingting LI, Pete SMITH, Wenping YUAN, Wen ZHANG
2021, 38(6): 889-895. doi: 10.1007/s00376-021-1031-0
14
FY-3E: The First Operational Meteorological Satellite Mission in an Early Morning Orbit
Peng ZHANG, Xiuqing HU, Qifeng LU, Aijun ZHU, Manyun LIN, Ling SUN, Lin CHEN, Na XU
2022, 39(1): 1-8. doi: 10.1007/s00376-021-1304-7
15
Moisture Origins and Transport Processes for the 2020 Yangtze River Valley Record-Breaking Mei-yu Rainfall
Lixia ZHANG, Dan ZHAO, Tianjun ZHOU, Dongdong PENG, Chan XIAO
2021, 38(12): 2125-2136. doi: 10.1007/s00376-021-1097-8
16
The Seasonal Prediction of the Exceptional Yangtze River Rainfall in Summer 2020
Chaofan LI, Riyu LU, Nick DUNSTONE, Adam A. SCAIFE, Philip E. BETT, Fei ZHENG
2021, 38(12): 2055-2066. doi: 10.1007/s00376-021-1092-0
17
The Nature and Predictability of the East Asian Extreme Cold Events of 2020/21
Guokun DAI, Chunxiang LI, Zhe HAN, Dehai LUO, Yao YAO
2022, 39(4): 566-575. doi: 10.1007/s00376-021-1057-3
18
Detection and Attribution of Changes in Thermal Discomfort over China during 1961−2014 and Future Projections
Wanling LI, Xin HAO, Li WANG, Yuqing LI, Jiandong LI, Huixin LI, Tingting HAN
2022, 39(3): 456-470. doi: 10.1007/s00376-021-1168-x
19
2021: A Year of Unprecedented Climate Extremes in Eastern Asia, North America, and Europe
Tianjun ZHOU, Wenxia ZHANG, Lixia ZHANG, Robin CLARK, Cheng QIAN, Qinghong ZHANG, Hui QIU, Jie JIANG, Xing ZHANG
2022, 39(10): 1598-1607. doi: 10.1007/s00376-022-2063-9
20
On the Key Dynamical Processes Supporting the 21.7 Zhengzhou Record-breaking Hourly Rainfall in China
Peng WEI, Xin XU, Ming XUE, Chenyue ZHANG, Yuan WANG, Kun ZHAO, Ang ZHOU, Shushi ZHANG, Kefeng ZHU
2023, 40(3): 337-349. doi: 10.1007/s00376-022-2061-y