Advanced Search

Most Viewed

Most read articles in recent 3 years.

1
Fengyun Meteorological Satellite Products for Earth System Science Applications
Di XIAN, Peng ZHANG, Ling GAO, Ruijing SUN, Haizhen ZHANG, Xu JIA
2021, 38(8): 1267-1284. doi: 10.1007/s00376-021-0425-3
2
Does CMIP6 Inspire More Confidence in Simulating Climate Extremes over China?
Huanhuan ZHU, Zhihong JIANG, Juan LI, Wei LI, Cenxiao SUN, Laurent LI
2020, 37(10): 1119-1132. doi: 10.1007/s00376-020-9289-1
3
Revisiting the Concentration Observations and Source Apportionment of Atmospheric Ammonia
Yuepeng PAN, Mengna GU, Yuexin HE, Dianming WU, Chunyan LIU, Linlin SONG, Shili TIAN, Xuemei LÜ, Yang SUN, Tao SONG, Wendell W. WALTERS, Xuejun LIU, Nicholas A. MARTIN, Qianqian ZHANG, Yunting FANG, Valerio FERRACCI, Yuesi WANG
2020, 37(9): 933-938. doi: 10.1007/s00376-020-2111-2
4
Differences between CMIP6 and CMIP5 Models in Simulating Climate over China and the East Asian Monsoon
Dabang JIANG, Dan HU, Zhiping TIAN, Xianmei LANG
2020, 37(10): 1102-1118. doi: 10.1007/s00376-020-2034-y
5
The 2020/21 Extremely Cold Winter in China Influenced by the Synergistic Effect of La Niña and Warm Arctic
Fei ZHENG, Yuan YUAN, Yihui DING, Kexin LI, Xianghui FANG, Yuheng ZHAO, Yue SUN, Jiang ZHU, Zongjian KE, Ji WANG, Xiaolong JIA
2022, 39(4): 546-552. doi: 10.1007/s00376-021-1033-y
6
The Record-breaking Mei-yu in 2020 and Associated Atmospheric Circulation and Tropical SST Anomalies
Yihui DING, Yunyun LIU, Zeng-Zhen HU
2021, 38(12): 1980-1993. doi: 10.1007/s00376-021-0361-2
7
Overview of the CMIP6 Historical Experiment Datasets with the Climate System Model CAS FGOALS-f3-L
Yuyang GUO, Yongqiang YU, Pengfei LIN, Hailong LIU, Bian HE, Qing BAO, Shuwen ZHAO, Xiaowei WANG
2020, 37(10): 1057-1066. doi: 10.1007/s00376-020-2004-4
8
Homogenized Daily Relative Humidity Series in China during 1960−2017
Zhen LI, Zhongwei YAN, Yani ZHU, Nicolas FREYCHET, Simon TETT
2020, 37(4): 318-327. doi: 10.1007/s00376-020-9180-0
9
CMIP6 Evaluation and Projection of Temperature and Precipitation over China
Xiaoling YANG, Botao ZHOU, Ying XU, Zhenyu HAN
2021, 38(5): 817-830. doi: 10.1007/s00376-021-0351-4
10
Antarctic Radiosonde Observations Reduce Uncertainties and Errors in Reanalyses and Forecasts over the Southern Ocean: An Extreme Cyclone Case
Kazutoshi SATO, Jun INOUE, Akira YAMAZAKI, Naohiko HIRASAWA, Konosuke SUGIURA, Kyohei YAMADA
2020, 37(5): 431-440. doi: 10.1007/s00376-019-8231-x
11
The First Global Carbon Dioxide Flux Map Derived from TanSat Measurements
Dongxu YANG, Yi LIU, Liang FENG, Jing WANG, Lu YAO, Zhaonan CAI, Sihong ZHU, Naimeng LU, Daren LYU
2021, 38(9): 1433-1443. doi: 10.1007/s00376-021-1179-7
12
Western North Pacific Tropical Cyclone Database Created by the China Meteorological Administration
Xiaoqin LU, Hui YU, Ming YING, Bingke ZHAO, Shuai ZHANG, Limin LIN, Lina BAI, Rijin WAN
2021, 38(4): 690-699. doi: 10.1007/s00376-020-0211-7
13
Machine Learning−based Weather Support for the 2022 Winter Olympics
Jiangjiang XIA, Haochen LI, Yanyan KANG, Chen YU, Lei JI, Lve WU, Xiao LOU, Guangxiang ZHU, Zaiwen Wang, Zhongwei YAN, Lizhi WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG, Min CHEN, Yingxin ZHANG, Lihao GAO, Jiarui HAN
2020, 37(9): 927-932. doi: 10.1007/s00376-020-0043-5
14
A Deep Learning Method for Bias Correction of ECMWF 24–240 h Forecasts
Lei HAN, Mingxuan CHEN, Kangkai CHEN, Haonan CHEN, Yanbiao ZHANG, Bing LU, Linye SONG, Rui QIN
2021, 38(9): 1444-1459. doi: 10.1007/s00376-021-0215-y
15
CLDASSD: Reconstructing Fine Textures of the Temperature Field Using Super-Resolution Technology
Ruian TIE, Chunxiang SHI, Gang WAN, Xingjie HU, Lihua KANG, Lingling GE
2022, 39(1): 117-130. doi: 10.1007/s00376-021-0438-y
16
Natural Climate Solutions for China: The Last Mile to Carbon Neutrality
Zhangcai QIN, Xi DENG, Bronson GRISCOM, Yao HUANG, Tingting LI, Pete SMITH, Wenping YUAN, Wen ZHANG
2021, 38(6): 889-895. doi: 10.1007/s00376-021-1031-0
17
Could the Recent Taal Volcano Eruption Trigger an El Niño and Lead to Eurasian Warming?
Fei LIU, Chen XING, Jinbao LI, Bin WANG, Jing CHAI, Chaochao GAO, Gang HUANG, Jian LIU, Deliang CHEN
2020, 37(7): 663-670. doi: 10.1007/s00376-020-2041-z
18
Changes in Global Vegetation Distribution and Carbon Fluxes in Response to Global Warming: Simulated Results from IAP-DGVM in CAS-ESM2
Xiaofei GAO, Jiawen ZHU, Xiaodong ZENG, Minghua ZHANG, Yongjiu DAI, Duoying JI, He ZHANG
2022, 39(8): 1285-1298. doi: 10.1007/s00376-021-1138-3
19
CAS-ESM2.0 Model Datasets for the CMIP6 Ocean Model Intercomparison Project Phase 1 (OMIP1)
Xiao DONG, Jiangbo JIN, Hailong LIU, He ZHANG, Minghua ZHANG, Pengfei LIN, Qingcun ZENG, Guangqing ZHOU, Yongqiang YU, Mirong SONG, Zhaohui LIN, Ruxu LIAN, Xin GAO, Juanxiong HE, Dongling ZHANG, Kangjun CHEN
2021, 38(2): 307-316. doi: 10.1007/s00376-020-0150-3
20
Extreme Cold Events from East Asia to North America in Winter 2020/21: Comparisons, Causes, and Future Implications
Xiangdong ZHANG, Yunfei FU, Zhe HAN, James E. OVERLAND, Annette RINKE, Han TANG, Timo VIHMA, Muyin WANG
2022, 39(4): 553-565. doi: 10.1007/s00376-021-1229-1