Advanced Search

Most Viewed

Most read articles in recent 3 years.

1
Recent Progress in Studies of the Variabilities and Mechanisms of the East Asian Monsoon in a Changing Climate
Wen CHEN, Lin WANG, Juan FENG, Zhiping WEN, Tiaojiao MA, Xiuqun YANG, Chenghai WANG
2019, 36(9): 887-901. doi: 10.1007/s00376-019-8230-y
2
A Model Output Machine Learning Method for Grid Temperature Forecasts in the Beijing Area
Haochen LI, Chen YU, Jiangjiang XIA, Yingchun WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG
2019, 36(10): 1156-1170. doi: 10.1007/s00376-019-9023-z
3
Recent Progress in Numerical Atmospheric Modeling in China
Rucong YU, Yi ZHANG, Jianjie WANG, Jian LI, Haoming CHEN, Jiandong GONG, Jing CHEN
2019, 36(9): 938-960. doi: 10.1007/s00376-019-8203-1
4
Latest Progress of the Chinese Meteorological Satellite Program and Core Data Processing Technologies
Peng ZHANG, Qifeng LU, Xiuqing HU, Songyan GU, Lei YANG, Min MIN, Lin CHEN, Na XU, Ling Sun, Wenguang BAI, Gang MA, Di XIAN
2019, 36(9): 1027-1045. doi: 10.1007/s00376-019-8215-x
5
Antarctic Radiosonde Observations Reduce Uncertainties and Errors in Reanalyses and Forecasts over the Southern Ocean: An Extreme Cyclone Case
Kazutoshi SATO, Jun INOUE, Akira YAMAZAKI, Naohiko HIRASAWA, Konosuke SUGIURA, Kyohei YAMADA
doi: 10.1007/s00376-019-8231-x
6
Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China
Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU
doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
7
Recent Progress in Dual-Polarization Radar Research and Applications in China
Kun ZHAO, Hao HUANG, Mingjun WANG, Wen-Chau LEE, Gang CHEN, Long WEN, Jing WEN, Guifu ZHANG, Ming XUE, Zhengwei YANG, Liping LIU, Chong WU, Zhiqun HU, Sheng CHEN
2019, 36(9): 961-974. doi: 10.1007/s00376-019-9057-2
8
Interannual and Decadal Changes in Tropospheric Ozone in China and the Associated Chemistry-Climate Interactions: A Review
Yu FU, Hong LIAO, Yang YANG
2019, 36(9): 975-993. doi: 10.1007/s00376-019-8216-9
9
Meridional Displacement of the East Asian Upper-tropospheric Westerly Jet and Its Relationship with the East Asian Summer Rainfall in CMIP5 Simulations
Yuhan YAN, Chaofan LI, Riyu LU
doi: 10.1007/s00376-019-9066-1
10
Evaluation of the Global and Regional Assimilation and Prediction System for Predicting Sea Fog over the South China Sea
Huijun HUANG, Bin HUANG, Li YI, Chunxia LIU, Jing TU, Guanhuan WEN, Weikang MAO
2019, 36(6): 623-642. doi: 10.1007/s00376-019-8184-0
11
Pathways of Influence of the Northern Hemisphere Mid-high Latitudes on East Asian Climate: A Review
Jianping LI, Fei ZHENG, Cheng SUN, Juan FENG, Jing WANG
2019, 36(9): 902-921. doi: 10.1007/s00376-019-8236-5
12
Characteristics of Surface Solar Radiation under Different Air Pollution Conditions over Nanjing, China: Observation and Simulation
Hao LUO, Yong HAN, Chunsong LU, Jun YANG, Yonghua WU
2019, 36(10): 1047-1059. doi: 10.1007/s00376-019-9010-4
13
Atmospheric Warming Slowdown during 1998-2013 Associated with Increasing Ocean Heat Content
Changyu LI, Jianping HUANG, Yongli HE, Dongdong LI, Lei DING
doi: 10.1007/s00376-019-8281-0
14
Evidence of Specific MJO Phase Occurrence with Summertime California Central Valley Extreme Hot Weather
Yun-Young LEE, Richard GROTJAHN
2019, 36(6): 589-602. doi: 10.1007/s00376-019-8167-1
15
Interdecadal Modulation of AMO on the Winter North Pacific Oscillation−Following Winter ENSO Relationship
Shangfeng CHEN, Linye SONG, Wen CHEN
doi: 10.1007/s00376-019-9090-1
16
Assessment of an Evapotranspiration Deficit Drought Index in Relation to Impacts on Ecosystems
Xia ZHANG, Mingxing LI, Zhuguo MA, Qing YANG, Meixia LV, Robin Clark
doi: 10.1007/s00376-019-9061-6
17
Progress in Semi-arid Climate Change Studies in China
Jianping HUANG, Jieru MA, Xiaodan GUAN, Yue LI, Yongli HE
2019, 36(9): 922-937. doi: 10.1007/s00376-018-8200-9
18
Systematic Hydrological Evaluation of the Noah-MP Land Surface Model over China
Jingjing LIANG, Zongliang YANG, Peirong LIN
doi: 10.1007/s00376-019-9016-y
19
Recent Progress of Aerosol Light-scattering Enhancement Factor Studies in China
Chunsheng ZHAO, Yingli YU, Ye KUANG, Jiangchuan TAO, Gang ZHAO
2019, 36(9): 1015-1026. doi: 10.1007/s00376-019-8248-1
20
Recent Strengthening of the Regional Hadley Circulation over the Western Pacific during Boreal Spring
Ruping HUANG, Shangfeng CHEN, Wen CHEN, Peng HU, Bin YU
doi: 10.1007/s00376-019-9004-2