Advanced Search

Most Viewed

Most read articles in recent 3 years.

1
Recent Progress in Studies of the Variabilities and Mechanisms of the East Asian Monsoon in a Changing Climate
Wen CHEN, Lin WANG, Juan FENG, Zhiping WEN, Tiaojiao MA, Xiuqun YANG, Chenghai WANG
2019, 36(9): 887-901. doi: 10.1007/s00376-019-8230-y
2
A Model Output Machine Learning Method for Grid Temperature Forecasts in the Beijing Area
Haochen LI, Chen YU, Jiangjiang XIA, Yingchun WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG
2019, 36(10): 1156-1170. doi: 10.1007/s00376-019-9023-z
3
Revisiting the Concentration Observations and Source Apportionment of Atmospheric Ammonia
Yuepeng PAN, Mengna GU, Yuexin HE, Dianming WU, Chunyan LIU, Linlin SONG, Shili TIAN, Xuemei LÜ, Yang SUN, Tao SONG, Wendell W. WALTERS, Xuejun LIU, Nicholas A. MARTIN, Qianqian ZHANG, Yunting FANG, Valerio FERRACCI, Yuesi WANG
2020, 37(9): 933-938. doi: 10.1007/s00376-020-2111-2
4
Latest Progress of the Chinese Meteorological Satellite Program and Core Data Processing Technologies
Peng ZHANG, Qifeng LU, Xiuqing HU, Songyan GU, Lei YANG, Min MIN, Lin CHEN, Na XU, Ling Sun, Wenguang BAI, Gang MA, Di XIAN
2019, 36(9): 1027-1045. doi: 10.1007/s00376-019-8215-x
5
Recent Progress in Numerical Atmospheric Modeling in China
Rucong YU, Yi ZHANG, Jianjie WANG, Jian LI, Haoming CHEN, Jiandong GONG, Jing CHEN
2019, 36(9): 938-960. doi: 10.1007/s00376-019-8203-1
6
Antarctic Radiosonde Observations Reduce Uncertainties and Errors in Reanalyses and Forecasts over the Southern Ocean: An Extreme Cyclone Case
Kazutoshi SATO, Jun INOUE, Akira YAMAZAKI, Naohiko HIRASAWA, Konosuke SUGIURA, Kyohei YAMADA
2020, 37(5): 431-440. doi: 10.1007/s00376-019-8231-x
7
Atmospheric Circulation and Dynamic Mechanism for Persistent Haze Events in the Beijing-Tianjin-Hebei Region
Ping WU, Yihui DING, Yanju LIU
2017, 34(4): 429-440. doi: 10.1007/s00376-016-6158-z
8
Systematic Hydrological Evaluation of the Noah-MP Land Surface Model over China
Jingjing LIANG, Zongliang YANG, Peirong LIN
2019, 36(11): 1171-1187. doi: 10.1007/s00376-019-9016-y
9
Interannual and Decadal Changes in Tropospheric Ozone in China and the Associated Chemistry-Climate Interactions: A Review
Yu FU, Hong LIAO, Yang YANG
2019, 36(9): 975-993. doi: 10.1007/s00376-019-8216-9
10
Homogenized Daily Relative Humidity Series in China during 1960−2017
Zhen LI, Zhongwei YAN, Yani ZHU, Nicolas FREYCHET, Simon TETT
2020, 37(4): 318-327. doi: 10.1007/s00376-020-9180-0
11
Recent Progress in Dual-Polarization Radar Research and Applications in China
Kun ZHAO, Hao HUANG, Mingjun WANG, Wen-Chau LEE, Gang CHEN, Long WEN, Jing WEN, Guifu ZHANG, Ming XUE, Zhengwei YANG, Liping LIU, Chong WU, Zhiqun HU, Sheng CHEN
2019, 36(9): 961-974. doi: 10.1007/s00376-019-9057-2
12
Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China
Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU
2019, 36(11): 1217-1234. doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
13
Progress in Semi-arid Climate Change Studies in China
Jianping HUANG, Jieru MA, Xiaodan GUAN, Yue LI, Yongli HE
2019, 36(9): 922-937. doi: 10.1007/s00376-018-8200-9
14
Isentropic Analysis of Regional Cold Events over Northern China
Qingyi LIU, Qian LIU, Guixing CHEN
2020, 37(7): 718-734. doi: 10.1007/s00376-020-9226-3
15
Stratospheric Ozone-induced Cloud Radiative Effects on Antarctic Sea Ice
Yan XIA, Yongyun HU, Jiping LIU, Yi HUANG, Fei XIE, Jintai LIN
2020, 37(5): 505-514. doi: 10.1007/s00376-019-8251-6
16
Modeling the Impacts of Nitrogen Dynamics on Regional Terrestrial Carbon and Water Cycles over China with Noah-MP-CN
Jingjing LIANG, Zong-Liang YANG, Xitian CAI, Peirong LIN, Hui ZHENG, Qingyun BIAN
2020, 37(7): 679-695. doi: 10.1007/s00376-020-9231-6
17
Constraining the Emergent Constraints
Jianhua LU
2020, 37(1): 16-17. doi: 10.1007/s00376-019-9205-8
18
Impacts of Urbanization on the Precipitation Characteristics in Guangdong Province, China
Meng YAN, Johnny C. L. CHAN, Kun ZHAO
2020, 37(7): 696-706. doi: 10.1007/s00376-020-9218-3
19
Overview of the CMIP6 Historical Experiment Datasets with the Climate System Model CAS FGOALS-f3-L
Yuyang GUO, Yongqiang YU, Pengfei LIN, Hailong LIU, Bian HE, Qing BAO, Shuwen ZHAO, Xiaowei WANG
2020, 37(10): 1057-1066. doi: 10.1007/s00376-020-2004-4
20
Machine Learning−based Weather Support for the 2022 Winter Olympics
Jiangjiang XIA, Haochen LI, Yanyan KANG, Chen YU, Lei JI, Lve WU, Xiao LOU, Guangxiang ZHU, Zaiwen Wang, Zhongwei YAN, Lizhi WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG, Min CHEN, Yingxin ZHANG, Lihao GAO, Jiarui HAN
2020, 37(9): 927-932. doi: 10.1007/s00376-020-0043-5