Advanced Search

Most Viewed

Most read articles in recent 3 years.

1
A Model Output Machine Learning Method for Grid Temperature Forecasts in the Beijing Area
Haochen LI, Chen YU, Jiangjiang XIA, Yingchun WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG
2019, 36(10): 1156-1170. doi: 10.1007/s00376-019-9023-z
2
Revisiting the Concentration Observations and Source Apportionment of Atmospheric Ammonia
Yuepeng PAN, Mengna GU, Yuexin HE, Dianming WU, Chunyan LIU, Linlin SONG, Shili TIAN, Xuemei LÜ, Yang SUN, Tao SONG, Wendell W. WALTERS, Xuejun LIU, Nicholas A. MARTIN, Qianqian ZHANG, Yunting FANG, Valerio FERRACCI, Yuesi WANG
2020, 37(9): 933-938. doi: 10.1007/s00376-020-2111-2
3
Systematic Hydrological Evaluation of the Noah-MP Land Surface Model over China
Jingjing LIANG, Zongliang YANG, Peirong LIN
2019, 36(11): 1171-1187. doi: 10.1007/s00376-019-9016-y
4
Homogenized Daily Relative Humidity Series in China during 1960−2017
Zhen LI, Zhongwei YAN, Yani ZHU, Nicolas FREYCHET, Simon TETT
2020, 37(4): 318-327. doi: 10.1007/s00376-020-9180-0
5
Overview of the CMIP6 Historical Experiment Datasets with the Climate System Model CAS FGOALS-f3-L
Yuyang GUO, Yongqiang YU, Pengfei LIN, Hailong LIU, Bian HE, Qing BAO, Shuwen ZHAO, Xiaowei WANG
2020, 37(10): 1057-1066. doi: 10.1007/s00376-020-2004-4
6
Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China
Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU
2019, 36(11): 1217-1234. doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
7
Constraining the Emergent Constraints
Jianhua LU
2020, 37(1): 16-17. doi: 10.1007/s00376-019-9205-8
8
Stratospheric Ozone-induced Cloud Radiative Effects on Antarctic Sea Ice
Yan XIA, Yongyun HU, Jiping LIU, Yi HUANG, Fei XIE, Jintai LIN
2020, 37(5): 505-514. doi: 10.1007/s00376-019-8251-6
9
Machine Learning−based Weather Support for the 2022 Winter Olympics
Jiangjiang XIA, Haochen LI, Yanyan KANG, Chen YU, Lei JI, Lve WU, Xiao LOU, Guangxiang ZHU, Zaiwen Wang, Zhongwei YAN, Lizhi WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG, Min CHEN, Yingxin ZHANG, Lihao GAO, Jiarui HAN
2020, 37(9): 927-932. doi: 10.1007/s00376-020-0043-5
10
Assessment of an Evapotranspiration Deficit Drought Index in Relation to Impacts on Ecosystems
Xia ZHANG, Mingxing LI, Zhuguo MA, Qing YANG, Meixia LV, Robin Clark
2019, 36(11): 1273-1287. doi: 10.1007/s00376-019-9061-6
11
Does CMIP6 Inspire More Confidence in Simulating Climate Extremes over China?
Huanhuan ZHU, Zhihong JIANG, Juan LI, Wei LI, Cenxiao SUN, Laurent LI
2020, 37(10): 1119-1132. doi: 10.1007/s00376-020-9289-1
12
Reducing Uncertainties in Climate Projections with Emergent Constraints: Concepts, Examples and Prospects
Florent BRIENT
2020, 37(1): 1-15. doi: 10.1007/s00376-019-9140-8
13
LICOM Model Datasets for the CMIP6 Ocean Model Intercomparison Project
Pengfei LIN, Zhipeng YU, Hailong LIU, Yongqiang YU, Yiwen LI, Jirong JIANG, Wei XUE, Kangjun CHEN, Qian YANG, Bowen ZHAO, Jilin WEI, Mengrong DING, Zhikuo SUN, Yaqi WANG, Yao MENG, Weipeng ZHENG, Jinfeng MA
2020, 37(3): 239-249. doi: 10.1007/s00376-019-9208-5
14
Advanced Radiative Transfer Modeling System (ARMS): A New-Generation Satellite Observation Operator Developed for Numerical Weather Prediction and Remote Sensing Applications
Fuzhong WENG, Xinwen YU, Yihong DUAN, Jun YANG, Jianjie WANG
2020, 37(2): 131-136. doi: 10.1007/s00376-019-9170-2
15
Could the Recent Taal Volcano Eruption Trigger an El Niño and Lead to Eurasian Warming?
Fei LIU, Chen XING, Jinbao LI, Bin WANG, Jing CHAI, Chaochao GAO, Gang HUANG, Jian LIU, Deliang CHEN
2020, 37(7): 663-670. doi: 10.1007/s00376-020-2041-z
16
Meridional Displacement of the East Asian Upper-tropospheric Westerly Jet and Its Relationship with the East Asian Summer Rainfall in CMIP5 Simulations
Yuhan YAN, Chaofan LI, Riyu LU
2019, 36(11): 1203-1216. doi: 10.1007/s00376-019-9066-1
17
Predicting June Mean Rainfall in the Middle/Lower Yangtze River Basin
Gill M. MARTIN, Nick J. DUNSTONE, Adam A. SCAIFE, Philip E. BETT
2020, 37(1): 29-41. doi: 10.1007/s00376-019-9051-8
18
A Review of Research on Warm-Sector Heavy Rainfall in China
Jianhua SUN, Yuanchun ZHANG, Ruixin LIU, Shenming FU, Fuyou TIAN
2019, 36(12): 1299-1307. doi: 10.1007/s00376-019-9021-1
19
Interdecadal Modulation of AMO on the Winter North Pacific Oscillation−Following Winter ENSO Relationship
Shangfeng CHEN, Linye SONG, Wen CHEN
2019, 36(12): 1393-1403. doi: 10.1007/s00376-019-9090-1
20
Differences between CMIP6 and CMIP5 Models in Simulating Climate over China and the East Asian Monsoon
Dabang JIANG, Dan HU, Zhiping TIAN, Xianmei LANG
2020, 37(10): 1102-1118. doi: 10.1007/s00376-020-2034-y