Advanced Search
Impact Factor: 5.8

Editorial Board

Editors-in Chief


Mu MU, Fudan University, Shanghai, China

Junji CAO, IAP, CAS, Beijing, China

Ming XUE, University of Oklahoma, USAAssociate Editors-in-Chief


Xingchao CHEN, Penn State, College Park, USA

Mike DAVEY, Cambridge, UK

Jun LI, China Meteorological Administration, China

Jianhua LÜ, Sun Yat-sen University, China

Augustin VINTZILEOS, University of Maryland, USA

Yuhang WANG, Georgia Tech, Atlanta, USA

Lulin XUE, NCAR, Boulder, USA
Editors

John ABRAHAM, University of St. Thomas, St. Paul, USA

Myoung-Hwan AHN, Ewha Womans University, Korea

Keith ALVERSON, University of Massachusetts Amherst, USA

Lei BI, Zhejiang University, China

Jianchun BIAN, LAGEO, IAP, CAS, Beijing, China

Guixing CHEN, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

Haishan CHEN, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China

Xianyao CHEN, Ocean University of China, Beijing, China

Xiaomin CHEN, NOAA, USA

Robin CLARK, Met Office, Exeter, UK

Xiaopeng CUI, IAP, CAS, Beijing, China

Pranab DEB, Indian Institute of Technology Kharagpur

Buwen DONG, University of Reading, UK

Xiquan DONG, University of Arizona, USA

Yu DU, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

Wansuo DUAN, IAP, CAS, Beijing, China

Zuntao FU, Peking University, China

Xuejie GAO, IAP, CAS, Beijing, China

Daoyi GONG, State Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology, Beijing Normal University, China

Engling GUENTER, California Air Resources Board, El Monte, USA

Lei HAN, Ocean University of China, Qingdao, China

Wei HAN, China Meteorological Administration, China

Chang-Hoi HO, School of Earth and Environmental Sciences, Seoul National University, Seoul, Korea

Kinfai HO, Chinese University of Hong Kong, Hongkong, China

Xiaoming HU, University of Oklahoma, Norman, USA

Yongyun HU, Deptartment of Atmospheric Sciences, Peking University, Beijing, China

Bohua HUANG, George Mason University, Virginia, USA

Gang HUANG, IAP, CAS, Beijing, China

Xiang-Yu HUANG, Institute of Urban Meteorology, China Meteorological Administration, China

Xiaomeng HUANGTsinghua University

Jiming JIN, Yangtze University, China

Noel KEENLYSIDE, University of Bergen, Norway

Sang-Woo KIM, Seoul National University, Korea

Yu KOSAKA, University of Tokyo, Japan

Shoji KUSUNOKI, Meteorological Research Institute, Japan

Lili LEI, Nanjing University, China

Jianping LI, Ocean University of China, China

Laifang LI, Penn State, State College, USA

Hong LIAO, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing, China

Shian-Jiann LIN, IAP, CAS, Beijing, China 

Heping LIU, Washington State University, Pullman, WA, USA

Hui LIU, NCAR, USA

Huizhi LIU, Yunnan University, China

Jiping LIU, Sun Yat-sen University

Xiong LIU, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA

Yimin LIU, IAP, CAS, Beijing, China

Chunsong LU, Nanjing University of Information Science & Technology, China

Jingjia LUO, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China

Weitao LYU, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China

Calvello MARIAROSARIA, Institute of Methodologies for Environmental Analysis of the National Research Council, Roma, Italy

Zhiyong MENG, Peking University, China

Igor I. MOKHOV, A.M. OBUKHOV IAP RAS, Moscow, Russia

Hiroyuki MURAKAMI, GFDL, Princeton, USA

Andrew ORR, British Antarctic Survey, UK

Youcun QI, Institute of Geographic Sciences and natural Resources Research, CAS, Beijing, China

Yun QIAN, Pacific Northwest National Laboratory, USA

Xiushu QIE, LAGEO, IAP, CAS, Beijing, China

Craig SCHWARTZ, NCAR/UCAR, Boulder, USA

Miho SEKIGUCHI, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan 

Seok-Woo SON, Seoul National University

Fengfei SONG, Ocean University of China and Laoshan Laboratory, China

Hang SU,  IAP, CAS, Beijing, China

Chung-Hsiung SUI, Department of Atmospheric Sciences, NTU

Bingqiang SUN, Fudan University, Shanghai, China

Jianhua SUN, LACS, IAP, CAS, Beijing, China

Jiming SUN, IAP, CAS, Beijing, China

Yele SUN, IAP, CAS, Beijing, China

Tetsuya TAKEMI, Kyoto University, Kyoto, Japan

Aihui WANG, IAP, CAS, Beijing, China

Lei WANG, Fudan University, China

Lin WANG, Fudan University, China

Minghuai WANG, Nanjing University, Nanjing, China

Xuemei WANG, Jinan University, China

Yuqing WANG, International Pacific Research Center and Department of Meteorology, University of awaii at Manoa, USA

Zhaomin WANG, Hohai University, China

Zhien WANG, Stony Brook University

Zhiping WEN, Fudan University, China

Paul D. WILLIAMS, University of Reading

Liguang WU, Fudan University, China

Xiaoqing WU, Iowa State University, Iowa, USA

Shangping XIE, Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego

Feng XU, University of Oklahoma, Norman, USA

Xin XU, Nanjing University, Nanjing, China

Kazuyo YAMAJI, Kobe University

Zhongwei YAN, Institute of Atmospheric Physics(IAP), Chinese Academy of Sciences(CAS), Beijing, China

Dazhi YANG, Harbin Institute of Technology, China

Qinghua YANG, Sun Yat-sen University, China

Xiuqun YANG, School of Atmospheric Sciences, Nanjing University, China

Zong-Liang YANG, University of Texas at Austin, Austin, USA

Jin-Yi Yu, University of California at Irvine, USA

Yongqiang YU, IAP, CAS, Beijing, China

Huiling YUAN, Nanjing University, China

Guifu ZHANG, University of Oklahoma, USA

Lin ZHANG, School of Physics, Peking University, Beijing, China

Meigen ZHANG, IAP, CAS, Beijing, China

Peng ZHANG, China Meteorological Administration, China

Qiong ZHANG, Stockholm University, Sweden

Xiangdong ZHANG, North Carolina State University, USA

Zhibo ZHANG, University of Maryland, USA

Chuanfeng ZHAO, Beijing Normal University, Beijing, China

Chun ZHAO, University of Science and Technology of China, China

Kun ZHAO, Nanjing University, China

Fei ZHENG, IAP, CAS, Beijing, China

Botao ZHOU, Nanjing University of Information Science and Technology

Wen ZHOU, Fudan University, China


Editorial Staff

Ling Zhou, Zheng Lin, Aolan Shi, Xiayu Yuan, Ling Jin